BASIS Testen en Laboratorium

BASIS Testen en Laboratorium

Medisynx Laboratorium

In het Medisynx laboratorium werken we met een fantastisch team, allen gecertificeerde professionele medewerkers.
In het Medisynx Laboratorium werken we onder constante dus geconditioneerde omstandigheden opdat we gelijke uitkomsten (S.D 0,02%) altijd kunnen waarborgen.
Dit betekent dat onze testen reproduceerbaar zijn, cruciaal voor een betrouwbare uitkomst en een voorwaarde voor degelijk wetenschappelijke onderbouwing.

We nemen een beetje bloed bij u af (veneus bloed) en dat gaat naar ons lab.
Gedurende 10 dagen doen we alle essenti√ęle immunologische bepalingen die nodig zijn om enzym-defici√ęnties en incompatibiliteiten vast te kunnen stellen.

Met de verkregen resultaten gaan we u op een individueel dieet instellen. Samen met de Medisynx di√ętisten kunnen we waarborgen dat dit een uitgebalanceerd dieet is en er dus geen te korten kunnen gaan optreden.

We gaan uw behandelend artsen informeren, en vragen hen u intensief te monitoren zodat tijdig uw medicijnen kunnen worden aanpast.
We gaan tijdens het verloop uw resultaten verzamelen en als het eindresultaat daar is gaan we deze resultaten wetenschappelijk publiceren, dit gebeurt altijd anoniem.

 

          Medisynx laboratorium 

 

BASIS Testen

De BASIS Testen worden in het Medisynx laboratorium bijna volledig geautomatiseerd uitgevoerd.
Gedurende 10 dagen voeren we een reeks immunologische bepalingen uit, van alle essenti√ęle immuun-elementen.
We performen onze testen onder volledig geconditioneerde omstandigheden, dat maakt dat het een zeer kostbare test is.
Maar wat heb je aan een goedkope test die niet juist is?

Medisynx is een Non-Profit organisatie daarom worden de BASIS Testen voor u op basis van Non-Profit uitgevoerd.
De pati√ęnt betaalt daarom maar een klein deel van de volledige kostprijs.
Ons Fonds legt op elke test een substantieel deel erop toe, dit geldt zolang het klinisch wetenschappelijk onderzoek loopt.
Wij zijn ons fonds zeer dankbaar, zo kan de BASIS Test toch voor iedereen beschikbaar zijn.

 

Een voorbeeld van hoe een BASIS Plus uitslag
eruit kan zien, eenvoudig en duidelijk:
Klasse 0 in groen: dit is een compatibele voedingsstof
Klasse 1 in zwart: dit betreft een enzym-defici√ęntie
Klassen 2,3 en 4 in oranje en rood: dit is een incompatibele voedingsstof

 

We voeren de volgende BASIS Testen uit:

  • BASIS Plus Test¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†(374 voedingsstoffen + Candida albicans bepaling)
  • BASIS Baby Start Up Test *1)¬† ¬† ¬† ¬†(93 voedingsstoffen + Candida albicans bepaling)
  • BASIS Baby Follow Up Test *2)¬† ¬†(281 voedingsstoffen )
  • Candida albicans hertest *3)¬† ¬† ¬† ¬† (middels ELISA en Diffusie Techniek methode)

 

*1) BASIS Baby Start Up Test wordt met navelstrengbloed uitgevoerd, direct na de geboorte, mits de ouders c.q. voogd instemmen dat zij hun kindje in de 7e maand ook laten deelnemen aan de BASIS Baby Follow Up Test, opdat een uitgebalanceerd dieet voor een goede gezondheid volledig kan worden gewaarborgd.

*2) BASIS Follow Up Test wordt uitgevoerd wanneer het kindje 7 maanden oud is, dan is het immuunsysteem volledig uitgerijpt.

*3) Candida hertest kan alleen worden aangevraagd indien eerder aan de de BASIS Plus Test of BASIS Baby Follow Up Test is deelgenomen.

 

De BASIS Test is een immunologische test ter vaststelling van enzym-defici√ęnties en incompatibiliteiten van voedingsstoffen, additieven en E-nummers.

De BASIS Test is dan ook zeker geen allergie test en het is ook geen intolerantie test of een standaard voedingstest.

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

De Medisynx behandelingen worden door zorgverzekeraars volledig of deels vergoed, mits u een aanvullende dekking voor РAcupunctuur behandelingen Рheeft afgesloten voor een acupunctuur behandeling door een Niet-BIG geregistreerde acupuncturist.  Informeert u vooraf bij uw zorgverzekeraar.

 

Neem contact op