Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

 

Wetenschappelijk Onderzoek en klinisch wetenschappelijk onderzoek

Medisynx doet al ruim 40 jaar klinisch wetenschappelijk onderzoek.
Op basis van de objectiveerbare preliminaire humane resultaten van de eigen behandelend artsen van onze pati√ęnten hebben we de Medisynx Methode stap voor stap ontwikkeld. We waren klaar voor een grootse wetenschappelijke studie.

 

Van 2012 Р2014 hebben we in samenwerking met de Wageningen Universiteit Research (WUR) en dierenartsen onder leiding van dierenarts Annelies van Tilburg (zij overleed op 26-1-2014) een meest gedegen studie uitgevoerd : gerandomiseerd, dubbelblind, split-sample, retroperspectief onderzoek op honden met Niet-Systemische aandoeningen en klachten, zoals acute en milde allergische huidklachten (eczeem en pruritus), regelmatig oorklachten (midden oorontsteking / otitis media) gedrag- en mentale klachten (hyper of hypo gedrag, angst gedrag nerveus gedrag, agressief gedrag, bijtgedrag, angstig gedrag en spier- en gewrichtsklachten.

In augustus 2014 hebben we de¬†significante resultaten van deze studie gepubliceerd in het Open Access wetenschappelijk tijdschrift ‘International Journal of Biology, Veterinary, Agricultural and Food Engineering’ Vol: 8 , No:7, 2014.

Link naar publicatie:

http://waset.org/publications/9998901/serological-igg-testing-to-diagnose-alimentary-induced-diseases-and-monitoring-efficacy-of-an-individual-defined-diet-in-dogs

Deze studie is bewust uitgevoerd op dieren dit om placebo en discussies uit te sluiten en tevens om retroperspectief onderzoek mogelijk te maken.
En de keuze van de hond is omdat het immuunsysteem van de hond heel verrassend het meest gelijkend is op die van de mens [25]. De behaalde resultaten van deze studie komen volledig overeen met de uitkomsten van ons preliminaire klinische humane (mensen) onderzoek.

Het manuscript ‘Serological IgG Testing to Diagnose Alimentary Indiced Diseases and Monitoring Efficacy of an Individual Defined Diet in Dogs’ laat¬†de significante resultaten zien dat we mogen concluderen dat een individeel dieet gebaseerd op de uitslag van Medisynx IgG Honden Test¬†een curatieve en preventie interventie is.

Hieronder kunt u het abstract,  in eenvoudige woorden lezen:

Serologische IgG Test voor het diagnosticeren van Alimentaire Ge√Įnduceerde Aandoeningen en Monitoren van de Effectiviteit van een Individueel Bepaald Dieet in Honden.

Abstrakt‚ÄĒAchtergrond. Voeding-gerelateerde allergie√ęn en intoleranties komen vaak voor bij honden. ¬†Het diagnosticeren (diagnose vaststellen) en monitoren (nauwkeurig controleren) volgens de huidige ¬†methode genoemd de ¬†‚ÄėGouden Standaard‚Äô waarbij eliminatie van alle voedingsstoffen en het een voor een weer invoeren van een voedingsstof is echter tijdrovend, duur en vergt klinische expertise. Om een snelle en zekere kwantitatieve test voor zo een intolerantie waarbij individuele voedingsstoffen die dit veroorzaken te faciliteren (mogelijk te maken) ¬†is deze serologische test ontwikkeld waarmee Alimentaire Ge√Įnduceerde Aandoeningen en manifestaties (klachten) kunnen worden vastgesteld.

Methode.¬†We hebben eerst de Medisynx IgG Humane (mens) Screening Test ELISA ontwikkeld en omdat het immuunsysteem van de hond het meest gelijkend is op die van mensen, waren we ook in staat om een Medisynx IgG Dog (Hond) Screening Test ELISA te ontwikkelen. In deze gerandomiseerde (onwillekeurig samengestelde groep), dubbelblind (zowel de dierenarts als het hondenbaasje weet niet welk dieet er wordt gevolgd en het lab kent de honden niet en weet niet wat deze honden mankeren), Split-sample (er worden twee ¬†bloedmonsters apart van elkaar ingestuurd met elke een eigen unieke code die toch precies dezelfde uitslag geven) en retroperspectief (waarbij zowel het goede dieet als een keer opzettelijk het foute dieet wordt gegeven om vast te stellen of het dan weer fout gaat) is dit onderzoek op 47 honden uitgevoerd. Deze honden hadden last van allerlei soorten allergie√ęn en secondaire ge√Įnduceerde gevolg reacties. Alle honden hebben deelgenomen aan de Medisynx IgG Dog (Hond) Screening Test ELISA, (waarbij de reproduceerbaarheid dus dat we de test twee keer hebben uitgevoerd binnen een afwijking van ¬†< 0,02 % SD). De testresultaten zijn weergegeven in titers in relatie tot de standaard voor Alimentaire Ge√Įnduceerde Aandoeningen en het kunnen monitoren (nauwkeurig kunnen controleren) van de effectiviteit (werkzaamheid) van een individueel bepaald dieet bij honden.

De Split sample analyse was uitgevoerd door het onafhankelijk van elkaar insturen van twee keer een 3 ml serum onder twee unieke codes. Resultaten. De dierenarts monitorde (nauwkeurig controleren) deze honden en hun resultaat op tenminste de 3e , 7e, 21e, 49e, 70e dag en na een periode van 6 en 12 maanden,  de honden waren uitsluitend op een individueel negatief (dus incompatibel) dieet ingesteld en kregen na 6 maanden uitsluitend een individueel positief (compatibel) dieet voor de positieve challange (de provocatie test).

De data (alle verkregen uitkomsten, rapportages en resultaten) van elke hond werd vastgelegd op een speciaal formulier en de dierenarts rapporteerde dat er een volledig herstel van alle manifestaties (klachten) was gezien op of in minder dan 70 dagen (tussen 50 en 70 dagen) bij de meerderheid van de honden (44 van de 47 honden=93,7%)*1).

Conclusie. Deze studie toonde een significant resultaat van 100% in specificiteit als ook een 100% resultaat in de positieve voorspellende waarde. Aan de andere kant,  was de sensitiviteit 95,7% en de negatieve voorspellende waarde was 95,7%. Sensitiviteit is echter in het algemeen lager dan de specificiteit mogelijk omdat er verschillende mechanismes (oorzaken) aan een voeding sensitiviteit ten grondslag kunnen liggen zoals het hebben van een Systemische Candidiasis.

We concluderen dat alleen een individueel dieet gebaseerd op de Medisynx IgG ELISA voor honden¬†een significante verbetering geeft van atopische dermatitis (CAD) en pruritus (ernstige jeuk) inclusief alle andere niet-specifieke allergische huid reacties zoals erythema (roodheid van de huid), jeuk, bijten en kluiven op de tenen als ook vele secundaire manifestaties (tweede vervolg reacties) zoals chronische diarree, chronische obstipatie, otitis media (middenoor ontsteking), obesitas (overgewicht), lui of inactief gedrag, pijn en spierstijfheid die tot bewegingsbeperking leidt ¬†excessieve lacrimatie (overmatig tranende ogen), hyper (te druk) gedrag, nerveus gedrag, en het niet alleen thuis kunnen blijven gedrag, ¬†angst stoornis, agressief gedrag, en het niet-gehoorzamen gedrag. ¬†Daarom kunnen we op basis van deze significante resultaten concluderen dat Medisynx IgG Dog (Hond) Screening Test ELISA een curatieve (genezende) en ¬†preventieve ¬†(voorkomende ) therapie en behandeling is voor Alimentaire Ge√Įnduceerde Aandoeningen en dus bij voedingsincompatibiliteit.

Verder concluderen we dat een relatief meer ernstige Systemische Candidiasis, vastgesteld bij een relatief hogere titer (klasse 3 en klasse 4 IgG reacties tegen Candida albicans), sterk van invloed is op de duur van het herstel van de klinische manifestaties (klachten) in deze aangedane honden. Deze resultaten komen precies overeen met onze humane (mensen) klinische vooronderzoeken.

Tot slot concluderen we dat we in staat zijn geweest om deze test reproduceerbaar (twee keer) uit te voeren met precies dezelfde uitkomsten (uitslagen), dit betekent dat een constante (zoals getraind personeel of apparatuur die alle handelingen altijd precies op dezelfde wijze uitvoeren) en geconditioneerde lab omstandigheden (dus altijd gelijke omstandigheden qua temperatuur, licht, zuurstof en gassen, trillingvrij,  enz.)  cruciaal (zeer belangrijk) zijn om zulke precieze uitkomsten binnen  <0,02 % SD (Standaard deviatie dus afwijking) te kunnen verkrijgen.

Kernwoorden‚ÄĒAllergie, canine (hond) atopic dermatitis (CAD), IgG-ELISA, food-incompatibility (voedingsincompatibiliteit), Medisynx, food-allergens (voeding-allergenen).

*1) In de uitgebreide tekst van het onderzoek staat vermeld dat er 3 honden uit de studie gehaald zijn. Zij konden niet volledig aan de dieet -richtlijnen voldoen, omdat alle soorten vlees, granen, groenten voor hen verboden waren volgens de test uitslag. Deze honden mochten alleen nog een of twee soorten vis hebben. We waren niet zeker of dat een hond uitsluitend op een vis-dieet gezond kan zijn en blijven, en daarom hebben we de honden voor de zekerheid en nader onderzoek uit de studie genomen. 

We hebben de hondenbaasjes verteld dat hun hond niet meer in deze studie mee kon doen, maar dat we hen wel willen gaan helpen om hun hond op een juist dieet te gaan brengen. We hebben de honden toen toch op alleen een vis dieet gezet, en continu hun gezondheid gemonitord en waren deze honden voor meer dan 90% klachtenvrij.
Een prachtig eindresultaat voor alle deelnemende honden.

Inmiddels hebben we de test, genoemd de MD Dog Test, verder uitgebreid met nieuwe voedingsstoffen van vlees, granen en groenten testen. Zo konden we het dieet van deze honden toch nog uitbreiden. Toch bijzonder om te vermelden.

 

 

Het Klinisch wetenschappelijk onderzoek van Medisynx

In samenwerking met artsen en therapeuten uit de gehele wereld hebben we al meer dan 3 miljoen pati√ęnten wereldwijd getest en behandeld.
Uit hun resultaten is significant gebleken dat deze pati√ęnten snel weer gezond, fit en energiek en op het juiste gewicht kwamen met de Medisynx Methode.

Deze prachtige resultaten konden we aantonen met duidelijke onafhankelijke bewijzen, we noemen dit objectiveerbare bevindingen, die kwamen van de eigen onafhankelijke artsen en laboratoria van onze pati√ęnten.

Objectieve bevindingen zijn belangrijke uitslagen van waarden gemeten in het bloed (zoals bijvoorbeeld HbA1c waarde bij Diabetes Mellitus pati√ęnten of TSH en FT4 waarden bij Hypothyro√Įdie pati√ęnten) of urine onderzoek (bijvoorbeeld van albumine en eiwitten), van orgaan functie onderzoeken (zoals long en hart functies) en scans zoals MRI en PET of endoscopie√ęn, zoals een endoscopie van de dikke darm (colonscopie).

Zo konden we aantonen dat pati√ęnten met astma een veel betere longfunctie hadden gekregen sinds ze zich strikt aan hun dieet hielden. Ook konden zij al snel hun medicijnen en pufjes gaan afbouwen en daarna hadden ze die medicijnen ook nooit meer nodig.

Onze Reumatische Artritis (RA)¬† pati√ęnten hadden geen klachten meer, ze hadden geen pijn meer in de gewrichten en konden de handen, vingers, polsen, ellebogen, knie√ęn, heupen, voeten en tenen weer goed en soepel bewegen en op hun scan was duidelijk te zien dat er geen ontsteking meer aanwezig was en ook hun bloedwaarden waren goed.

Onze pati√ęnten met ADHD hadden voorheen veel problemen op school of op het werk. Ze konden zich niet goed concentreren en hadden moeite met begrijpend lezen of hadden een vorm van dyslexie, of een verminderd tot slecht geheugen.¬† Maar sinds hun Medisynx dieet en acupunctuur behandelingen ging dat allemaal snel veel beter, ze waren heerlijk rustig in het hoofd en in het lichaam,. Ze vertelden dat ze veel meer geduld hadden en meer aandacht bij het lezen konden houden en netter konden schrijven en ook hun concentratie en geheugen ging met sprongen vooruit. Ze behaalden betere cijfers op school en konden hun werk sneller en effici√ęnter doen.

We hebben alle resultaten van onze pati√ęnten in de afgelopen jaren verzameld,¬† nu gaan we die resultaten publiceren om u te informeren.
Onze pati√ęnten zijn al volledig overtuigd dat de behandeling effectief is, nu u.

Wetenschappelijke onderzoeken zijn zeer belangrijk en kunnen we alleen doen als we voldoende financi√ęle¬†steun hebben, wij hebben uw steun daarom hard nodig.
Helpt u ons financieel,¬† dan kunnen we samen veel gaan bereiken…..